12 de desembre de 2009

Referents


Les carreres de ciències experimentals i les enginyeries, malgrat les especialitzacions posteriors, mantenen en els cursos inicials programes molt semblants d’assignatures comunes. Encara que un alumne es vulgui especialitzar a fer ponts, cases, o estris electrònics de precisió, d’entrada cursa Matemàtiques, Física, QuÍmica, etc... De vegades amb una notòria falta d’imaginació (Física I, i Física II, per exemple). I és lògic: el món de la ciència positiva i experimental així com les enginyeries i les tecnologies no poden ni volen renunciar als referents. En primer lloc s'ofereix una formació general i és després que ve l’especialització.

Això no ha passat en les humanitats que han caigut en especialitzacions descontextualitzades que freguen l’analfabetisme cultural. Als anys vuitanta i, sobretot, en els noranta, en el món de les humanitats ha fet forat la idea que cal iniciar els estudis directament per una especialitat. I així avui un es pot matricular de filologia anglesa i acabar els seus estudis sense saber ni qui era Goethe –que escriu en alemany—o de què parla la Divina Comèdia del Dante. Cap assignatura de literatura comparada o d'història general de la filosofia, etc. Es pot començar, per exemple, directament a estudiar Història de l’Art i acabar l'especialitat sense tenir cap idea sòlida dels grans textos de la literatura europea, de l’evolució de les idees o dels processos històrics bàsics de l’occident i de la seva cultura. Sembla difícil que un estudiant d’història de l’art pugui interpretar obres artístiques desconeixent a grans trets els processos històrics que les embolcallen, l’evolució de la cultura, el món de les idees i una antologia dels grans textos de la literatura. No hi hauria d’haver cap especialització d’entrada i sí que hi hauria d’haver un ventall de continguts humanístics generals previs a qualsevol especialització.

Crec que en els estudis del que tradicionalment en diem de lletres caldrien un parell de cursos inicials on les matèries troncals fossin sengles històries de la literatura, de la filosofia i de la cultura així com un esquema clar de l’evolució de la història occidental i, si s’escau, de les no occidentals. Sí, a grans trets, i amb un primer coneixement antològic. Després ja vindrien les especialitzacions, especialitzacions que gaudirien de referents. Com els enginyers i els científics. Ni més ni menys. És l'única manera d'evitar l'analfabetització dels nostres llicenciats.